Znajdziesz mnie na:

Noc w Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny

9 maja w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej zorganizowana została Noc w Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny. Muzeum mieści się w schronie przeciwlotniczym obok Miejskiego Centrum Kultury. W Muzeum znajduje się ekspozycja, składająca się z przedmiotów pozyskanych ze zbiorów prywatnych i ukazuje udział mieszkańców Żywiecczyzny w konfliktach zbrojnych XX wieku, m.in. w I i II wojnie światowej, wojnie polsko-bolszewickiej oraz wojnie polsko-czechosłowackiej. Szeroko ukazany jest okres okupacji hitlerowskiej w Żywcu i okolicach z uwzględnieniem działalności organizacji niepodległościowych oraz walk partyzanckich. W placówce zrekonstruowano również pomieszczenie sztabowe oficera Batalionu Obrony Narodowej z okresu kampanii wrześniowej.

Podczas Nocy w Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny zorganizowany został pokaz samochodów wojskowych, wyświetlono archiwalne filmy o tematyce historycznej. Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Grupa Rekonstrukcji Historycznej- Żywiecki Baon Obrony Narodowej.

Rynek

Trwają prace związane z przebudową żywieckiego Rynku. 8 maja  zapoznałem się z bieżącym przebiegiem inwestycji. Roboty budowlane wykonywane są bardzo sprawnie, zgodnie z wcześniej podanym do publicznej wiadomości harmonogramem przebudowy żywieckiego Rynku. Harmonogram prac znajduje się na : http://www.zywiec.pl/.../rynek-harmonogram-prac_201503111239....

Dzień Flagi

Dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi. To dzięki inicjatywie pochodzącego z Żywca Posła RP Edwarda Płonki i przy wsparciu medialnym śp. redaktora Andrzeja Zaporowskiego ustanowione zostało święto barw narodowych. Uważam, że Dzień Flagi jest bardzo ważny, każdy z nas powinien dbać o symbole narodowe. Dlatego też jeszcze dzisiaj apeluje do wszystkich mieszkańców miasta Żywca o wywieszenie flag.

Wystawa Papieska

8 maja w Muzeum Miejskim uczestniczyłem w otwarciu ciekawej wystawy pt. „ Dwudziesta Rocznica Pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II". Na ekspozycji można zobaczyć znaczki, monety na temat pontyfikatu Papieża – Polaka. Są eksponaty pokazujące wizyty Jana Pawła II do Polski. Szczególnie interesujące są zbiory dotyczące papieskiej pielgrzymki do Żywca. Można więc zobaczyć specjalny stempel pocztowy i kopertę z 1995 roku. Są również okolicznościowe datowniki i koperty z poszczególnych rocznic wizyt papieskich w Żywcu. Cenne eksponaty pochodzą z kolekcji żywieckich kolekcjonerów: Tadeusza Rachwalskiego ( znaczki) i Edmunda Zaiczka ( monety, medale). Wystawa została zorganizowana przez Urząd Pocztowy nr 1 w Żywcu, Resursę Żywiecką, Muzeum Miejskie, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu. Warto zobaczyć tą ekspozycję.

W ramach obchodów 20 - lecia pobytu w naszym mieście Ojca Świętego Jana Pawła II zostanie zorganizowanych szereg imprez kulturalnych, spotkań. Szczegóły program tych uroczystości podam wkrótce.

Gala Sportu

30 kwietnia w Starym Zamku odbyła się Gala Sportu z udziałem najlepszych trenerów i sportowców z terenu Miasta Żywca i Powiatu Żywieckiego. Wspólnie z Starostą Żywieckim- Andrzejem Kalatą wręczyłem nagrody i wyróżnienia. Zostali uhonorowani zawodnicy i trenerzy z terenu miasta, gmin Powiatu Żywieckiego za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2014.


Cała uroczystość była wyrazem szczególnego uznania władz samorządowych i społeczności Miasta Żywca dla środowiska sportowego za ciężką pracę włożoną w treningi i udział w zawodach. Spotkanie było również podziękowaniem za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu sportu oraz promocję Miasta Żywca, Powiatu Żywieckiego na arenie międzynarodowej i krajowej.

Zbliża się Dzień „ Prawdy”

Wielkimi krokami zbliża się dzień wyboru Prezydenta RP. Kandydaci reprezentują różne pomysły, czasami niedorzeczne aby tylko przekonać do siebie wyborców. Fala nienawiści zalewa Internet a także spotkania i głównie skierowana jest do obecnego urzędującego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wybranego w demokratycznych wyborach.

Nie przystoi aby tak obrażano urząd Prezydenta RP. W ten sposób wyrażany jest brak szacunku do naszej Ojczyzny – Polski.

Prezydent Bronisław Komorowski wiele razy nas w Żywcu odwiedzał. Wielokrotnie pomagał mi w rozwiązywaniu spraw dla naszego miasta, popierając moje działania w ministerstwach i instytucjach centralnych.

Gdybym tego poparcia nie doświadczał to na pewno dzisiaj nasze miasto nie rozwijało by się tak jak obecnie .

Mnie nie potrzebne są obietnice, jak to wielu kandydatów czyni. Mnie interesują konkrety, te które zostały i będą w przyszłości załatwione.

Dlatego 10 maja oddam głos na Prezydenta Bronisława Komorowskiego i wiem, że nie będzie to zmarnowany „ Głos", do czego również namawiam mieszkańców Żywca i Żywiecczyzny.

Prezentuję film z Wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na Słowacji. Poruszana była wtedy sprawa drogi ekspresowej z Zwardonia do Żyliny : https://www.youtube.com/watch?v=Yv7NZ1vVKwU

Poniżej przedstawiam kalendarz wizyt Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Żywcu i na Żywiecczyźnie.

3 stycznia 2011 r.- Wizyta Pary Prezydenckiej w Żywcu.

19 czerwca 2011 r.- Złożenie kwiatów przez Parę Prezydencką pod pomnikiem ku czci zamordowanych podczas wojny mieszkańców Lipowej na Żywiecczyźnie.

19 czerwca 2011 r.-Otwarcie przez Parę Prezydencką zmodernizowanej szkółki leśnej w gminie Lipowa i zasadzenie dębów: „ Bronisław" i „ Anna".

20 czerwca 2011 r- Udział Pary Prezydenckiej w uroczystości nadania imienia Rodziny Komorowskich Przedszkolu nr 11 w Żywcu.

20 czerwca 2011 r- Posiedzenie Narodowej Rady Ekologicznej z udziałem Pierwszej Damy w żywieckim Ratuszu.

6 sierpnia 2011 r.- Spotkanie Prezydenta RP z samorządowcami Podbeskidzia w Bielsku- Białej.

6 sierpnia 2011 r. Udział Pary Prezydenckiej w koncercie finałowym Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.

1 września 2011 r- Udział Pary Prezydenckiej w otwarciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Słotwinie na Żywiecczyźnie.

1 września 2011 r- Udział Pary Prezydenckiej w uroczystych obchodach 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Węgierskiej Górce na Żywiecczyźnie.

18 stycznia 2012 r- List Pierwszej Damy skierowany do uczestników Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Gilowice 2012, w którym biorą udział osoby niepełnosprawne.

24 lutego 2012 r- Wizyta Pary Prezydenckiej w Żywcu:

- spotkanie z podopiecznymi Fundacji Pomocy Dzieciom,

- przekazanie tablicy multimedialnej Przedszkolu im. Rodziny Komorowskich,

- podarowanie stajni miejskiej dwóch koni.

18 stycznia 2013 r- Spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z Prezydentem Słowacji Ivanem Gašparovičem i ustępującym Prezydentem Czech Václavem Klausem w rezydencji głowy państwa w Wiśle.

19 stycznia 2013 r- Na terenie miasta Żywca z nieoficjalną wizytą przebywali Prezydent Polski – Bronisław Komorowski, Prezydent Republiki Czeskiej – Václav Klaus, Prezydent Republiki Słowackiej – Ivan Gašparovič.

2 lutego 2013 r- Spotkanie Pierwszej Damy z dziećmi z Żywiecczyzny oraz podopiecznymi Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu. Pierwsza Dama przekazała parę danieli do mini zoo w żywieckim parku.

Zdjęcia z wizyt Pary Prezydenckiej w Żywcu znajdują się na https://www.facebook.com/a.szlagor/posts/367215356804263.

Święto Konstytucji 3 Maja

W tym roku uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w związku z przebudową Rynku zostaną zorganizowane przed Pomnikiem Grunwaldzkim. O godzinie 10.00 w żywieckiej konkatedrze odprawiona zostanie Msza św. za Ojczyznę. Następnie nastąpi przemarsz pod Pomnik Grunwaldzki, gdzie odbędą się oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

Zapraszam do udziału w uroczystościach patriotycznych w dniu 3 maja, apeluję również do wszystkich mieszkańców miasta Żywca o stosowną do okoliczności dekorację swoich posesji.

Wystawa Wypędzeni 1939

4 maja w Pałacu Habsburgów uczestniczyłem w finisażu wystawy „Wypędzeni 1939..". Związek Miast Polskich realizuje projekt pt. „Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy". Jednym z jego elementów jest wystawa „Wypędzeni 1939...". Na planszach prezentowane były fotografie, plakaty, dokumenty zebrane w archiwach polskich i niemieckich. Dokumentują one deportacje Polaków z terenów wcielonych do III Rzeszy, ich historyczne tło oraz inne prześladowania Polaków i Żydów, dopełniające obrazu „polityki ludnościowej" nazistów. Dodatkowym elementem w ekspozycji była projekcja filmu dokumentalnego pt. „Jasnowłosa prowincja" (Polska, Niemcy 2009/2010, reż. Jacek Kubiak, Klaus Salge, 70 min.), a także materiały multimedialne, wspierające samodzielne pogłębianie wiedzy o realiach okupacyjnych na ziemiach wcielonych do Rzeszy oraz o samych deportacjach. Zawierały one oprócz fotografii między innymi relacje świadków i komentarze historyków (nagrania video) oraz niemieckie nagrania radiowe z lat wojny.

Uwaga!!! Zamknięcie Rynku

Przypominam, że z dniem 4 maja 2015 roku zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na czas przebudowy zostaje zamknięty Rynek w Żywcu dla ruchu kołowego. Na Rynek prawo wjazdu będą miały tylko pojazdy zaopatrzenia a także mieszkańcy w przypadku konieczności dowozu do swych posesji. Wszelkie wjazdy należy uzgodnić z kierownikiem budowy Panem Łukaszem Pychińskim ( nr tel. 608 022 827). W związku z powyższym brak jest możliwości parkowania na terenie Rynku. Samochody można będzie parkować na parkingu za Urzędem Miejskim na ulicy Pod Górą. Schemat organizacji ruchu w czasie przebudowy Rynku znajduje się na http://www.zywiec.pl/zamkniecie-rynku,456,akt.html.

Budżet Obywatelski

W związku z licznymi pytaniami informuje, że do 4 maja 2015 roku mieszkańcy Miasta Żywca mogli zgłaszać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego. W dniach od 5 do 15 maja 2015 roku złożone przez mieszkańców propozycje projektów zostaną zweryfikowane pod względem formalnym oraz zostaną zaopiniowane przez odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego i miejskie jednostki organizacyjne.

W dniach od 18 do 19 maja 2015 roku upublicznione zostaną projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną.W dniach od dnia 21 do 28 maja 2015 roku spośród projektów, które zostały pozytywnie rozpatrzone w procesie weryfikacji, mieszkańcy Miasta Żywca wybiorą projekt lub projekty (ilość wybranych projektów zależy od kwoty ich realizacji, która nie może przekroczyć 500.000,00 złotych).

Wyboru będzie można dokonać na dwa sposoby:
- głosując tradycyjnie poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny, która znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Żywcu w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych – budynek B, II p. pok. Nr 205 (formularz karty do głosowania będzie można pobrać na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miejskim w Żywcu, w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych budynek B, II p. piętro, pok. Nr 205 lub ze strony internetowej Miasta Żywca),

- głosując poprzez stronę internetową Miasta Żywca w zakładce Budżet Obywatelski.

Informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu – Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych budynek B, II p. pok. Nr 205, tel. 33/ 475-42-80, 33/ 475-42-47.

Spotkanie z okazji Złotych Godów

27 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się spotkanie z okazji Złotych Godów czyli Jubileuszu 50- lecia małżeństwa. Podczas uroczystości wręczyłem jubilatom okolicznościowe medale przyznane przez Prezydenta RP. Jubilaci: Józefa i Mieczysław Wolny, Maria i Mieczysław Haczek, Janina i Włodzimierz Kłusak, Alicja i Stanisław Wojtaszewski.

Podkategorie

 • Inwestycje drogowe

  Chciałbym przekazać kilka bardzo ważnych informacji dotyczących strategicznych inwestycji drogowych, które realizowane są w naszym regionie. Terminy ich zakończenia otrzymałem od inżyniera kontraktu.

  1.Otwarcie odcinka drogi S69 Rybarzowice – Bielsko-Biała - 2.11.2014
  2. Planowe otwarcie odcinka drogi S69 Żywiec -Rybarzowice - 2.07.2015
  3. Do 30 października otwarcie odcinka Rondo  Grunwaldzkie – Handlowa – Rondo Witosa – ul.Witosa
  4. Konstrukcyjnie most i tunel wykonane zostaną dokońca br. roku, natomiast oddanie do użytku zależeć będzie od warunków atmosferycznych czyli przebiegu zimy.