Znajdziesz mnie na:

Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

1 września w związku z 76 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej - Krzysztofem Greniem, Zastępcą Burmistrza Żywca- Markiem Czulem zapaliliśmy znicze na Cmentarzu p.w. Przemienienia Pańskiego. Na tej najstarszej żywieckiej nekropolii znajduje się pomnik ,mogiły żołnierzy Żywieckiego Batalionu Obrony Narodowej oraz pomnik Więźniów Politycznych Zamordowanych w Krematoriach Oświęcimskich. Znicze zapalone zostały również: pod pomnikiem na żywieckiej targowicy i pomnikiem przy Al. Wolności.

Jeszcze trochę cierpliwości odnośnie mostu!

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli inwestora, inżyniera kontraktu, wykonawcy, Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego. Omówiono na nim harmonogram odbiorów związany z mostem i odcinkiem drogi na Korbielów. Inwestycja ta, jak oświadczył wykonawca, ma być zakończona do końca miesiąca sierpnia a najpóźniej  w pierwszym tygodniu września. Dlatego też, niezwykle ważne są szybkie odbiory, aby ją oddać do użytkowania. Każdy dzień, aby można było już z niej korzystać, jest bardzo potrzebny zarówno dla kierowców jak i pieszych. Oprócz intensywnych obecnie prac na samej inwestycji trwa montaż oznakowania drogowego z nią związanego na terenie miasta.

W związku z informacjami jakoby obecnie użytkowany most na Sole miał być po otwarciu nowego mostu zamknięty, zgodnie z informacją jaką uzyskałem od Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, oświadczam, że jest to nieprawda. Tablice, które są ustawione i zakryte na terenie miasta Żywca mówiące o objeździe, nie są związane z żadnym mostem, tylko z remontem zapory w Tresnej na Jeziorze Żywieckim.

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia w Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. Święto obchodzone jest w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ustanowione zostało 30 lipca 1992 roku. 15 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskaną niepodległość. Wojsko Polskie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło wielkie zwycięstwo nad Armią Czerwoną.


15 sierpnia w Rychwałdzie Mszy Świętej z udziałem licznych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także parlamentarzystów, przewodniczył bp Piotr Greger, który także poświęcił przyniesione przez wielu wiernych - zgodnie z tradycją obchodów święta Wniebowzięcia NMP - kwiaty i zioła. Po Mszy św. poświęcone zostało działo wiwatowe grupy rekonstrukcyjnej i odbyły się pokazy wojskowe.

Przedszkole nr 8 im. M.K.Habsburg czeka na dzieci.

Jak już wcześniej informowałem od 1 września dzieci będą uczęszczać do wyremontowanego przedszkola nr 8 im. M.K.Habsburg w Żywcu-Sporyszu. Trwa tam obecnie sprzątanie i układanie mebli. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej K. Greniem i radnymi A. Juraszkiem, K. Marszałkiem, A. Maciejowskim i M. Frukaczem zapoznaliśmy się na miejscu z Przygotowaniami do przyjęcia dzieci w mury przedszkola.

Pośpieszne zaproszenie

Pośpieszne zaproszenie

Szanowni Państwo wczoraj na skrzyknę elektroniczną otrzymałem maila zatytuowanego „Czas wyborów" o następującej treści:

Szanowny Panie!
Zbliżają się wybory parlamentarne. Czas kampanii, również tej brudnej, powoli się rozpoczyna. Zapraszam Pana jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz jako mieszkanka Żywca do mojego biura poselskiego w Żywcu ul. Rynek 21 jutro między godziną 9.00 a 15.00 w celu omówienia mijającej kadencji oraz planów i decyzji związanych z przyszłością Żywca. Przedstawię swoje stanowisko i efekty pracy poselskiej oraz uwagi do Pańskiego zarządzania miastem - których ze strony mieszkańców jest mnóstwo.

Z poważaniem
Małgorzata Pępek
Poseł na Sejm RP

A oto moja odpowiedź:

Szanowna Pani Poseł,

w odpowiedzi na Pani maila, którego otrzymałem wczoraj o godzinie 15.45, uprzejmie informuję, iż nie zamierzam skorzystać z zawartego w nim zaproszenia. Trudno powiedzieć, czy przysyłanie zaproszeń „z dnia na dzień" osobie, która odpowiada za zarządzanie ponad 30-tysięcznym miastem i planuje swoją pracę z wielotygodniowym wyprzedzeniem jest wyrazem braku rozeznania i dobrego obyczaju, czy raczej efektem trwającej kampanii wyborczej, w której musi Pani pośpiesznie wykazać się zainteresowaniem problemami miasta Żywca.
Dlaczego to zainteresowanie pojawiło się dopiero teraz, na sam koniec kadencji Sejmu? Na to pytanie powinni odpowiedzieć sobie Pani wyborcy, do których ja osobiście nie należę.
Spotkanie z Panią uważam za bezprzedmiotowe, z uwagi na fakt, iż – co z całą stanowczością podkreślam – nie zamierzam kandydować w nadchodzących wyborach do Sejmu, a tym samym prowadzić kampanii wyborczej, o której pisze Pani w mailu. Nie oznacza to, że będę powstrzymywał się od ocen i komentarzy dotyczących Pani działalności publicznej. Oceny te, jak Pani doskonale wie, były i są bardzo negatywne.
Równocześnie podkreślam, że zgodnie z konstytucyjnym porządkiem, który Pani jako Posłowi na Sejm powinien być znany, określanie i realizowanie planów rozwoju danej gminy należy do jej władz samorządowych. Żadne przepisy prawa nie przewidują w tym zakresie procedury konsultacyjnej z pojedynczymi posłami. Gdyby zaś zaproponowane przez Panią spotkanie miało mieć charakter nieformalny, to proponuję, aby wpierw zapoznała się Pani z dokumentami z kontroli przeprowadzonych w gminie Ślemień, w której pełniła Pani funkcję wójta oraz zawartą w nich oceną Pani działań i zaniechań, a następnie zadała sobie pytanie, czy, aby na pewno jest osobą właściwą do prowadzenia rozmów na temat rozwoju jakiejkolwiek gminy.
Na zakończenie dodam, że każdy mieszkaniec miasta Żywca, w tym również Pani, może zgłaszać do mnie bezpośrednio skargi, wnioski, petycje, postulaty itp. dotyczące zarządzania miastem. Może to uczynić osobiście w godzinach przyjęć interesantów, na piśmie lub drogą elektroniczną.
Natomiast konsultacje z mieszkańcami odbywają się w mieście Żywcu na zasadach i w trybie określonym stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu.

Przekazanie czeków

21 sierpnia przekazałem na ręce Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej – Ryszarda Batyckiego czeki na zakup nowoczesnego lasera. Pieniądze pochodzą od fundacji prof. Alfonsa Hofstettera ( 10 tysięcy euro) i miasta Unterhaching ( 1,5 tysiąca euro). Zostaną one przeznaczone dla Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala w Bielsku-Białej na zakup nowoczesnego lasera ulmowego (tzw. laser zielony). Środki finansowe przekazano dla Wojewódzkiego Szpitala Bielsku- Białej ponieważ mieszkańcy całej Żywiecczyzny właśnie w tej specjalistycznej placówce medycznej leczą się na schodzenia urologiczne. Uroczyste przekazanie czeków przez prof. Alfonsa Hofstetter i przedstawicieli miasta Unterhaching odbyło się 1 sierpnia w Żywcu.

Zapraszam do Mini ZOO

Zapraszam wszystkich gości i turystów aby z dziećmi odwiedzili Mini ZOO. Obiekt znajduje się na terenie Zabytkowego Parku Habsburgów, w samym centrum miasta, Zajmuje powierzchnię 0,6 ha. Stajnię, wolierę i domki zamieszkują różne gatunki zwierząt. Na terenie Mini ZOO znajduje się ich około 200 sztuk.
Mini ZOO w Żywcu ul Witosa 11
telefon 33 488 17 16
czynne:
poniedziałek 11:00 - 17:30 (tylko w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień)
wt, śr, czw, pt, sob: 9:00 - 17:30 (cały rok)
niedziela 11:00 - 17:30 (cały rok).

Generalny remont Przedszkola nr 8

Trwają ostatnie prace związane z generalnym remontem i przebudową Przedszkola nr 8 w Żywcu - Sporyszu. W ramach inwestycji przebudowane zostały sale lekcyjne, wymieniono okna i drzwi, zrobiono nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i prądu. W ramach inwestycji wybudowano nową przewiązkę łączącą budynek główny z przebudowanym zapleczem kuchennym. Wykonano nowe ogrodzenie terenu oraz plac zabaw. Otwarcie Przedszkola nastąpi 1 września o godzinie 15.00. 17 sierpnia byłem na terenie Przedszkola nr 8 i zapoznałem się z przebiegiem ostatnich prac budowlanych.

Seminarium i konsultacje społeczne

12 sierpnia (w środę) br. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Żywcu w Sali Ratuszowej odbędzie się seminarium poświęcone gospodarce niskoemisyjnej, podczas którego zaprezentowany zostanie projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywca, w tym m.in. omówione zostaną kierunki działań w tym zakresie planowane na najbliższe lata.

Bezpośrednio po seminarium projekt Planu udostępniony zostanie wszystkim zainteresowanym w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych w Urzędzie Miejskim w Żywcu, gdzie można będzie zapoznać się z założeniami planu i zgłosić swoje uwagi do dnia 18.08.2015.

Co z budową nowego przedszkola na Zabłociu?

Co z budową nowego przedszkola na Zabłociu?

Podaje do publicznej wiadomości, że wszystkie tereny pod budowę nowego przedszkola w dzielnicy Zabłocie zostały wykupione. Są aktualne pozwolenia na budowę tego obiektu. Również doprowadzone zostały wszystkie media do działki pod planowane nowe przedszkole . W ostatnim czasie, wyremontowany został odcinek ulicy Tetmajera od orlika do stadionu TS  Czarni -Góral  Żywiec ( teren w pobliżu planowego przedszkola).

Środki na budowę nowego przedszkola w Zabłociu będą pochodzić z :

- Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2014 : 5 402 150,00 zł,

- budżetu miasta Żywca 953 320,58 zł.

W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Katowicach zmienił reguły przyznawania środków z Subregionu Południowego termin uzyskania dofinansowanie jest wyznaczony do 30 października br. Z przyczyn niezależnych od radnych Rady Miasta, Burmistrza Żywca, pracowników Urzędu Miejskiego termin rozpoczęcia całej inwestycji przedłuży się. Pomimo tego, że mamy zapewnione środki w budżecie miasta, to ze względu na strukturę wszystkich wydatków budowę nowego przedszkola w dzielnicy Zabłocie możemy rozpocząć po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim. Ma to nastąpić w czwartym kwartale bieżącego roku.

Poniżej podaje kilka danych związanych z nowym przedszkolem na Zabłociu.

Na parterze budynku planowane są 3 sale zajęć z sanitariatami i pomieszczeniem do składowania leżaków , szatnia dla dzieci, sala dydaktyczna, pokój administracyjny, kuchnia z zapleczem, pomieszczenie konserwatora, pokój socjalny dla personelu technicznego. Na piętrze zlokalizowane będą 3 sale zajęć z sanitariatami i pomieszczeniem składowania leżaków, 8 sal dydaktycznych, sala audiowizualna z pomieszczeniem na stroje, gabinet pielęgniarski, pomieszczenie socjalne wraz z szatnia dla pracowników, kotłownia. Parter z piętrem połączony będzie dwiema klatkami schodowymi oraz winda dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Przedszkole zaprojektowano dla 150 dzieci.

Jubileusz partnerstwa

1 sierpnia w żywieckim parku odbył się jubileusz współpracy miasta Żywca z miastami partnerskimi. Podczas uroczystości uhonorowane zostały instytucje , osoby, które działają na rzecz współpracy pomiędzy miastami. Do Złotej Księgi Miasta Żywca zostali wpisani Komitet Partnerstwa Miast Gminy Unterhaching, Miasto Riom we Francji, Thomas Jaeger- Przewodniczący Komitetu Miast Gminy Unterhaching, Krzysztof Natolski- Rzecznik ds. kontaktów z Żywcem Komitetu Partnerstwa Miast Gminy Unterhaching, Johan Brzoza, członek Stowarzyszenia Pomocy Polsce z Dorsten, Heinrch Terstegge- członek Stowarzyszenia Pomocy Polsce z Dorsten. Podczas uroczystości Medal Pamiątkowy Miasta Żywca otrzymali Danuta Górska- Burmistrz Szczytna, Trevor Passmore- Przewodniczący Komitetu Miast Partnerskich Regionu Adur, Zastępca Burmistrza Miasta Untehaching- prof. Alfons Hofstetter. Podczas uroczystość przekazane zostały czeki od fundacji prof. Alfonsa Hofstettera ( 10 tysięcy euro) i miasta Unterhaching ( 1,5 tysiąca euro) na rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Bielsku – Białej. Pieniądze są częścią środków finansowych, które obecnie gromadzi oddział urologii na zakup nowoczesnego lasera ulmowego ( tzw. laser zielony).

W części artystycznej wystąpił zespół folklorystyczny z Unterhaching . Uroczystość zorganizowana została z okazji dwudziestolecia współpracy miasta Żywca z niemieckim Unterhaching, francuskim Riom a także 15 – lecie współpracy z brytyjskim dystryktem Adur.

Podkategorie

 • Inwestycje drogowe

  Chciałbym przekazać kilka bardzo ważnych informacji dotyczących strategicznych inwestycji drogowych, które realizowane są w naszym regionie. Terminy ich zakończenia otrzymałem od inżyniera kontraktu.

  1.Otwarcie odcinka drogi S69 Rybarzowice – Bielsko-Biała - 2.11.2014
  2. Planowe otwarcie odcinka drogi S69 Żywiec -Rybarzowice - 2.07.2015
  3. Do 30 października otwarcie odcinka Rondo  Grunwaldzkie – Handlowa – Rondo Witosa – ul.Witosa
  4. Konstrukcyjnie most i tunel wykonane zostaną dokońca br. roku, natomiast oddanie do użytku zależeć będzie od warunków atmosferycznych czyli przebiegu zimy.