Znajdziesz mnie na:

Otwarcie Pompowni nr 3

W dniu 24 listopada uroczyście przekazano do eksploatacji Pompownie nr 3 w Pietrzykowicach. Jest to inwestycja kończąca zadanie pn. "Rozbudowa pompowni nr 3 w Pietrzykowicach", prowadzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Porządkowanie okolic mostu kolejowego

Wspólnie ze Społecznym Komitetem Dzielnicy Zabłocie uporządkowaliśmy tereny koło mostu kolejowego od strony boiska Towarzystwa Sportowego Soła Żywiec.

VI kwesta Ratujmy Zabytki

1 listopada 2015 roku na żywieckich cmentarzach: przy kościele Świętego Marka, przy kościele Przemienienia Pańskiego oraz na cmentarzu w Zabłociu odbyła się, już po raz szósty, kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza przy kościele Świętego Marka. Organizatorem kwesty jest Towarzystwo Naukowe Żywieckie. W czasie tegorocznej kwesty zebrano kwotę 10.011,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na konserwację kaplicy nagrobnej ks. Tomasza Czapeli z 1907 r. znajdującej się na cmentarzu św. Marka w Żywcu. W VI kweście brali udział: Antoni Szlagor Burmistrz Miasta, radni Rady Miejskiej w Żywcu, uczniowie szkół żywieckich (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, I Liceum Ogólnokształcące), Żywiecka Akademia Piłki Nożnej, Asysta Żywiecka, Chorągiew Żywiecka, studentki (absolwentki I LO w Żywcu) oraz przedstawiciele Towarzystwa Naukowego Żywieckiego.

Akcję „Ratujmy Zabytki” można wspierać finansowo przez cały rok. Towarzystwo Naukowe Żywieckie ul. Kościuszki 5, 34-300 Żywiec Nr KRS 0000233509 Bank Spółdzielczy w Żywcu Subkonto RATUJMY ZABYTKI 47 8137 0009 0026 9625 2000 0020

Spotkanie z Wiceministrem

Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor oraz Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii Janusz Michałek spotkali się z Wiceministrem ds. Rozwoju
członkiem Rady Ministrów Jerzym Kwiecińskim. Celem spotkania było omówienie końcowego rozliczenia projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

Amfiteatr w Żywcu dostał wyróżnienie

W dniu 30 października 2015 r. ogłoszono wyniki w tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa  Śląskiego 2015.

Miasto Żywiec oraz projektanci z pracowni Wiewióra & Golczyk Architekci s.c. otrzymali wyróżnienie w kategorii przestrzeń publiczna za realizację pod nazwą „Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II”.

Dzień Pamięci Ofiar Wojny i Przemocy

15 listopada w niemieckim Unterhaching,  partnerskim  mieście Żywca, odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary wojny i przemocy z udziałem Burmistrza Unterhaching Wolfganga Panzera, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, organizacji społecznych i mieszkańców tego bawarskiego miasta. W uroczystości wzięli również udział Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Greń. Uroczystość rozpoczęła  msza święta w Kościele pw. św. Korbiniana, a następnie była kontynuowana pod pomnikiem ofiar wojny. Tam władze samorządowe miasta Unterhaching oraz delegacje miast partnerskich z Le Vesinet (Francja), Bischofshofen (Austria), Witney (Wielka Brytania) , Adeje (Hiszpania) i Żywca złożyły wiązanki kwiatów. Po oddaniu  salwy honorowej został odegrany hymn europejski. Następnie delegacja z Żywca złożyła kwiaty przy grobach inicjatorów partnerskiej współpracy między Żywcem, a Unterhaching  śp. śp. Aleksandra Tiplta, Waltera Paetzmanna i Andreasa Neumeiera.

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

29 października zorganizowana została XXVIII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej, na której przyjęto Plan Pracy na rok szkolny 2015/2016, a który uwzględnia szereg działań :
•    Projekt Kulthurra - czyli stałe zaangażowanie młodych w życiu kulturalnym miasta. Uczestniczenie w różnych spotkaniach, spektaklach i projekcjach filmowych.
•    W myśl założeń św. Jana Pawła II, że wiara musi się przekuwać  w kulturę podejmujemy projekt :”Tak zaczęła się Polska” z okazji przypadającej w roku 2016 1050 rocznicy chrztu Polski. W ramach tej akcji będziemy promować również Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie, w lipcu przyszłego roku;
•    W myśl hasła: w zdrowym ciele, zdrowy duch”- nasze gimnazja przystąpiły już do VI edycji ogólnopolskiej kampanii „Żyj smacznie i zdrowo” .
•    „Słowa uczą, przykłady pociągają” – mówi starożytna maksyma, dlatego kontynuujemy projekt Spotkania z autorytetami;
•    Noc w gimnazjum , czyli spotkanie integracyjne młodzieży gimnazjów żywieckich – to wydarzenie ma już swoich fanów, w tym roku spotykamy się już 4 grudnia;
•    Dużym zainteresowaniem cieszył się projekt przybliżenia historii ulic naszego miasta realizowany przez nasze koleżanki z Gimnazjum nr 2 w ubiegłym roku szkolnym. W tym roku inaugurujemy projekt „Ocalić od zapomnienia”- poświęcony sylwetkom Żywczan i Żywczanek, którzy tworzyli tradycję i kulturę naszego miasta oraz regionu. Projekt będzie realizowany wraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Żywieckiej,
•    Pod koniec roku szkolnego planujemy zorganizować Wieczór Talentów, imprezę która będzie doskonałą okazją promocji różnorodnych talentów młodych ludzi;
•     A żeby te wszystkie projekty się powiodły będziemy spotykać się na sesjach roboczych, w tym roku szkolnym  w Gimnazjum nr 3.

Na sesji zostały wręczone stypendia dla wyróżniających się uczniów gimnazjów żywieckich.
Stypendium otrzymali:
1.    Zuzanna Krzus – uczennica Gimnazjum nr 1
2.    Patrycja Biernat – uczennica Gimnazjum nr 2
3.    Agnieszka Bienias – uczennica Gimnazjum Nr 3

Stypendium przyznawane jest od 1.02.2000 r. i do chwili obecnej (a więc już przez piętnaście lat) stypendium  pieniężne otrzymało 96 uczniów, a na obozy wyjechało 24 uczniów.

Otwarcie tunelu

Informuję, że w dniu jutrzejszym tj. 11 listopada zostanie uruchomiony odcinek drogi nr 945 na Korbielów przebiegający półotwartym tunelem pod nowym mostem. Włączenie do ruchu odbywać się będzie w godzinach 7 - 8 rano. Jest to końcowy etap inwestycji pn. „OBWODNICA ŻYWCA JAKO NOWY CIĄG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 WZDŁUŻ RZEKI SOŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ MOSTU NAD RZEKĄ SOŁĄ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945”.

Uczczenie pamięci

29 października Wicewojewoda Śląski – Mirosław Szemla, wspólnie z Burmistrzem Żywca - Antonim Szlagorem, Starostą Żywieckim – Andrzejem Kalatą, Komendantem Powiatowym Policji – Michałem Łukasikiem, Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Józefem Pietraszko oraz przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej - Tomaszem Majem uczcili pamięć Tych, którzy poświęcili swoje życie w walce o suwerenną i niepodległą Ojczyznę. Zapalono znicze i złożono kwiaty przy: pomniku żołnierzy poległych w latach 1914-1918,  mogile zbiorowej czternastu żołnierzy Wojska Polskiego poległych 3 września 1939 roku w walkach z Niemcami, kwaterze wojennej legionistów poległych w latach 1914-1920 oraz żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.

Pamiętamy

2 listopada Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Greń oraz Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej Marian Hankus modlili się w intencji zmarłej księżnej Marii Krystyny Habsburg - Honorowej Obywatelki Miasta Żywca. Jako społeczność pamiętamy o Wielkiej Polce, która była ambasadorką naszego miasta, a całym swoim życiem dała świadectwo wielkiej, bezgranicznej miłości do Polski.

Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu już po raz czwarty

24 października 2015 roku w Wydziale Zamiejscowym w Żywcu Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu. Młodzi miłośnicy nauki zostali przywitani przez Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Żywcu dr Bogusława Wyleciała oraz Burmistrza Miasta Żywiec – Antoniego Szlagora (Honorowego Patrona inicjatywy). Po uroczystej immatrykulacji nowych Studentów i wręczeniu indeksów wszyscy wzięli udział w widowiskowym wykładzie inauguracyjnym "Lodowe eksperymenty", przygotowanym przez popularyzatorkę nauki – Panią Sonię Myczkowską.

Uroczystość odbyła się w Sali Sesyjnej Ratusza w Żywcu. Zarówno Dziekan jak i Burmistrz życzyli młodym studentom, aby wykłady, w których będą brać udział w ramach zajęć Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu rozbudziły w nich różnorodne zainteresowania i pasje oraz żeby zainspirowały ich do własnych poszukiwań i badań.

W trakcie uroczystości kilkudziesięciu młodych Studentów odebrało indeksy oraz złożyło ślubowanie.  Część studentów Uniwersytetu Dziecięcego odebrała indeksy już  wcześniej z rąk Pana Rektora ds. Rozwoju i Spraw Studenckich dr Marcina Lisa podczas Inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Wydziału Zamiejscowego w Żywcu. Uroczystość ta miała miejsce w dniu 17 października w Sali lustrzanej w Nowym Zamku z udziałem Rektora, władz uczelni, członków senatu, wykładowców , studentów oraz  zaproszonych gości – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli oświaty i służb państwowych.

Wykład inauguracyjny pt. „Lodowe eksperymenty” wygłosiła Pani Sonia Myczkowska. Podczas wykładu popularyzatorka nauki  zaprezentowała właściwości suchego lodu (dwutlenku węgla w postaci stałej). Wspólnie ze Studentami prowadząca zbadała, jak ta substancja reaguje w połączeniu z gorącą i zimną wodą, jaki ma odczyn oraz czy zmieszana z napojem może nadawać się do spożycia. Uczestnicy wykładu asystowali w wielu ciekawych i wybuchowych doświadczeniach.

Dymiące napoje, pianowe potwory, fascynujące eksperymenty. Tak młodzi adepci nauki rozpoczęli 4. edycję Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu.

Wykład inauguracyjny miał charakter otwarty, mający na celu zachęcenie  kolejnych dzieci do udziału w następnych zajęciach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – mamy jeszcze wolne miejsca!

Następny wykład  „Włosy się jeżą „ odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 roku w Klubie „Śrubka”.

Podkategorie

 • Inwestycje drogowe

  Chciałbym przekazać kilka bardzo ważnych informacji dotyczących strategicznych inwestycji drogowych, które realizowane są w naszym regionie. Terminy ich zakończenia otrzymałem od inżyniera kontraktu.

  1.Otwarcie odcinka drogi S69 Rybarzowice – Bielsko-Biała - 2.11.2014
  2. Planowe otwarcie odcinka drogi S69 Żywiec -Rybarzowice - 2.07.2015
  3. Do 30 października otwarcie odcinka Rondo  Grunwaldzkie – Handlowa – Rondo Witosa – ul.Witosa
  4. Konstrukcyjnie most i tunel wykonane zostaną dokońca br. roku, natomiast oddanie do użytku zależeć będzie od warunków atmosferycznych czyli przebiegu zimy.