Znajdziesz mnie na:

3 maja na żywieckim Rynku

3 maja na żywieckim Rynku odbyły się uroczystości patriotyczne związane z 225 rocznicą uchwalenia konstytucji 3 Maja. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy oraz wielu mieszkańców naszego miasta. Poniżej treść mojego wystąpienia.

Rozwiń skrzydła, orle biały –

i koroną złotą świeć.

Do przeszłości Polski całej

w sercach naszych miłość wznieć!

 

Srebrnopióry ptaku nasz,

Ty nam drogi w przyszłość wskaż;

Chrobrych myśl i Maja brzask –

wykuć czynem w Polski blask.

 

Rozwiń skrzydła, orle biały,

szybuj w niebo, w słońce leci…

Wolny, silny, w pełni chwały,

siłę polskiej woli nieć!...

 

Ducha Polski wciąż odradzać

O Boże, Ty mocy daj!

I ludzkości drogę wskazać…

Tak ślubujem – w Trzeci Maj.

Ten powszechnie znany wiersz „Ślubowanie” Józefa Stemlera w pełni oddaje znaczenie dzisiejszego narodowego i kościelnego święta. Te święta są nierozerwalnie ze sobą złączone. 3 maj 1791 roku dla naszego narodu był dniem chwały i świetności, 3 maja to również święto Bogarodzicy, ostoi wolności naszej Ojczyzny.

Ustawa zasadnicza, którą uchwalili Polacy była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Ta ustawa wprowadziła Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych Państw. Niestety nie było dane długo nią się cieszyć, bo została ona obalona przez zdradę
i podstęp targowiczan. Przez 123 lata na mapie Europy nie było Państwa Polskiego.

Dzisiejsza nasza obecność na żywieckim rynku
w 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w 1050 rocznicę Chrztu Polski skłania nas do refleksji
i zadumy. W obliczu sytuacji w naszym kraju każdy
z Polaków i Polek musi odpowiedzieć sobie na pytanie czy zależy nam na naszej Ojczyźnie, na dokonaniach naszych przodków, kulturze, tradycji i patriotyzmie. Czy serca nasze przepełnione są, bez względu na trudności i problemy, miłością do naszego ojczystego kraju, któremu na imię jest Polska. Czy tkwi w nas determinacja do przekazywania wiedzy i prawdy historycznej o Polsce młodemu pokoleniu.

Dzisiaj, gdy Polska i świat znalazły się na niebezpiecznym zakręcie historii potrzeba nam zgody,
a nie waśni. Potrzeba nam wzajemnego szacunku, a nie obrzucania się błotem. Potrzeba nam czerpania wiedzy
z przeszłości, gdy w trudnych chwilach potrafiliśmy się jednoczyć w siłę i powstawać ze zgliszczy. Jeżeli potrafimy to zrobić, a politycy wyrzucą ze swoich serc nienawiść i uprzedzenia, to wtedy, jako naród mamy szansę trwać przez dalsze wieki.

Czasy nie są łatwe. Samorządy powiatowy i miasta codzienną trudną pracą razem z mieszkańcami stara się pokonywać trudności życia codziennego i podejmować nowe zadania. Rozwój naszego miasta i żywieckiej ziemi jest znaczący i widoczny. Tutaj na dole nie ma czasu na politykę, tutaj czas przeznaczamy na twórcze
i efektywne działanie. To od nas wszystkich zależy,
w jakim otoczeniu będziemy mieszkać, żyć i pracować. Czy miasto nasze, powiat będzie naszym wspólnym domem, do którego zawsze miło nam wracać!

Aby jednak to poczucie wspólnoty zostało w nas trwale zakorzenione musimy w nas samych pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom
i nam samym właściwe postawy moralne i wzorce. Dlatego niezależnie od politycznych podziałów
i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, z szacunku dla mądrości płynącej z nauk i życia Jana Pawła II,
z chwały patriotycznych czynów naszych przodków
i współczesnych, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. To będzie nasza najlepsza praca dla Polski
i jej miejsca w świecie.

 Pracujmy tak, by – mówiąc słowami Konstytucji
3 Maja – na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Pamiętajmy o przesłaniu Naszego Wielkiego Papieża, który mówił do nas „Jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana.”

W przeddzień dnia patrona wszystkich strażaków
i ochotników Świętego Floriana, pragnę również złożyć wszystkim druhom podziękowania i najlepsze życzenia od władz miejskich i powiatowych oraz wszystkich mieszkańców. To Wam strażacy i ochotnicy winniśmy szczególną wdzięczność.

W imieniu Starosty Andrzeja Kalaty i swoim własnym, Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Rokity, Radnych Powiatowych, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Grenia, Radnych Miejskich dziękuję wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości: posłom, radnym wojewódzkim, pocztom sztandarowym, asyście żywieckiej, orkiestrze dętej, służbom mundurowym, przedstawicielom instytucji
i zakładów pracy, kombatantom, młodzieży, mieszkańcom naszego miasta, wszystkim bez wyjątku uczestnikom dzisiejszej, patriotycznej uroczystości. Szczególne słowa podziękowania kieruję do
Ks. Infułata za sprawowanie ofiary eucharystycznej za naszą Ojczyznę. Dziękuję również dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury Panu Markowi Reglowi oraz jego pracownikom za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Niech majowa Jutrzenka zagości w Polskich sercach i niech owocuje miłością i sprawiedliwością.