Znajdziesz mnie na:

Wnioski-Program rodzina 500 +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu informuje, że w siedzibie Ośrodka, w pokoju  nr 10, można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Program Rodzina 500 +). Wraz z wnioskami będą wydawane numery kolejności przyjmowania wniosków zgodnie z harmonogramem dotyczącym przyjmowania w/wym. wniosków.

Harmonogram przyjmowania wniosków będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka. Prosimy o zapoznanie się z powyższym harmonogramem.

Wnioski można składać od dnia 1 kwietnia br. w siedzibie Ośrodka
w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 - 12.00 oraz od 12.30 – 15.00