Znajdziesz mnie na:

3 maja na żywieckim Rynku

3 maja na żywieckim Rynku odbyły się uroczystości patriotyczne związane z 225 rocznicą uchwalenia konstytucji 3 Maja. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy oraz wielu mieszkańców naszego miasta. Poniżej treść mojego wystąpienia.

Rozwiń skrzydła, orle biały –

i koroną złotą świeć.

Do przeszłości Polski całej

w sercach naszych miłość wznieć!

 

Srebrnopióry ptaku nasz,

Ty nam drogi w przyszłość wskaż;

Chrobrych myśl i Maja brzask –

wykuć czynem w Polski blask.

 

Rozwiń skrzydła, orle biały,

szybuj w niebo, w słońce leci…

Wolny, silny, w pełni chwały,

siłę polskiej woli nieć!...

 

Ducha Polski wciąż odradzać

O Boże, Ty mocy daj!

I ludzkości drogę wskazać…

Tak ślubujem – w Trzeci Maj.

Ten powszechnie znany wiersz „Ślubowanie” Józefa Stemlera w pełni oddaje znaczenie dzisiejszego narodowego i kościelnego święta. Te święta są nierozerwalnie ze sobą złączone. 3 maj 1791 roku dla naszego narodu był dniem chwały i świetności, 3 maja to również święto Bogarodzicy, ostoi wolności naszej Ojczyzny.

Ustawa zasadnicza, którą uchwalili Polacy była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Ta ustawa wprowadziła Polskę do grona nowoczesnych, oświeconych Państw. Niestety nie było dane długo nią się cieszyć, bo została ona obalona przez zdradę
i podstęp targowiczan. Przez 123 lata na mapie Europy nie było Państwa Polskiego.

Dzisiejsza nasza obecność na żywieckim rynku
w 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w 1050 rocznicę Chrztu Polski skłania nas do refleksji
i zadumy. W obliczu sytuacji w naszym kraju każdy
z Polaków i Polek musi odpowiedzieć sobie na pytanie czy zależy nam na naszej Ojczyźnie, na dokonaniach naszych przodków, kulturze, tradycji i patriotyzmie. Czy serca nasze przepełnione są, bez względu na trudności i problemy, miłością do naszego ojczystego kraju, któremu na imię jest Polska. Czy tkwi w nas determinacja do przekazywania wiedzy i prawdy historycznej o Polsce młodemu pokoleniu.

Dzisiaj, gdy Polska i świat znalazły się na niebezpiecznym zakręcie historii potrzeba nam zgody,
a nie waśni. Potrzeba nam wzajemnego szacunku, a nie obrzucania się błotem. Potrzeba nam czerpania wiedzy
z przeszłości, gdy w trudnych chwilach potrafiliśmy się jednoczyć w siłę i powstawać ze zgliszczy. Jeżeli potrafimy to zrobić, a politycy wyrzucą ze swoich serc nienawiść i uprzedzenia, to wtedy, jako naród mamy szansę trwać przez dalsze wieki.

Czasy nie są łatwe. Samorządy powiatowy i miasta codzienną trudną pracą razem z mieszkańcami stara się pokonywać trudności życia codziennego i podejmować nowe zadania. Rozwój naszego miasta i żywieckiej ziemi jest znaczący i widoczny. Tutaj na dole nie ma czasu na politykę, tutaj czas przeznaczamy na twórcze
i efektywne działanie. To od nas wszystkich zależy,
w jakim otoczeniu będziemy mieszkać, żyć i pracować. Czy miasto nasze, powiat będzie naszym wspólnym domem, do którego zawsze miło nam wracać!

Aby jednak to poczucie wspólnoty zostało w nas trwale zakorzenione musimy w nas samych pielęgnować dobro, przekazywać naszym dzieciom
i nam samym właściwe postawy moralne i wzorce. Dlatego niezależnie od politycznych podziałów
i sporów, dzielących nas różnic, w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, z szacunku dla mądrości płynącej z nauk i życia Jana Pawła II,
z chwały patriotycznych czynów naszych przodków
i współczesnych, starajmy się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji i przezwyciężania uprzedzeń. To będzie nasza najlepsza praca dla Polski
i jej miejsca w świecie.

 Pracujmy tak, by – mówiąc słowami Konstytucji
3 Maja – na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Pamiętajmy o przesłaniu Naszego Wielkiego Papieża, który mówił do nas „Jesteście świadkami historii. Przypominajcie, że Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana.”

W przeddzień dnia patrona wszystkich strażaków
i ochotników Świętego Floriana, pragnę również złożyć wszystkim druhom podziękowania i najlepsze życzenia od władz miejskich i powiatowych oraz wszystkich mieszkańców. To Wam strażacy i ochotnicy winniśmy szczególną wdzięczność.

W imieniu Starosty Andrzeja Kalaty i swoim własnym, Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Rokity, Radnych Powiatowych, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Grenia, Radnych Miejskich dziękuję wszystkim obecnym na dzisiejszej uroczystości: posłom, radnym wojewódzkim, pocztom sztandarowym, asyście żywieckiej, orkiestrze dętej, służbom mundurowym, przedstawicielom instytucji
i zakładów pracy, kombatantom, młodzieży, mieszkańcom naszego miasta, wszystkim bez wyjątku uczestnikom dzisiejszej, patriotycznej uroczystości. Szczególne słowa podziękowania kieruję do
Ks. Infułata za sprawowanie ofiary eucharystycznej za naszą Ojczyznę. Dziękuję również dyrektorowi Miejskiego Centrum Kultury Panu Markowi Reglowi oraz jego pracownikom za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Niech majowa Jutrzenka zagości w Polskich sercach i niech owocuje miłością i sprawiedliwością.

Żywiec razem z Krajowym Rejestrem Długów

4 kwietnia Miasto Żywiec podpisze umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Żywiec jest kolejnym miastem, które dołączy do programu „SAMORZĄD na plus”. Przypomnijmy, że zaległości podmiotów prawnych oraz mieszkańców wobec miasta sięgają ponad 15 milionów złotych.

„SAMORZĄD na plus” to dedykowana Jednostkom Samorządu Terytorialnego i podmiotom zależnym Inicjatywa, która poprzez dostarczenie wiedzy, informacji o dobrych praktykach oraz odpowiednich narzędzi wspiera samorządy w zarządzaniu finansami.

– Wymagania mieszkańców odnośnie inwestycji w naszym mieście rosną z każdym rokiem. Ja to doskonale rozumiem, bo również zależy mi na tym, by miasto się rozwijało. Niestety na przeszkodzie tym działaniom stoją długi, jakie firmy i osoby prywatne mają wobec miasta. Ich wysokość zwiększa się niestety z roku na rok. Dbając o finanse publiczne miasta, musieliśmy podjąć takie działania, które spowodują, że egzekucja stanie się wreszcie skuteczna. Ja rozumiem różne sytuacje życiowe, przejściowe problemy finansowe i wiele innych, nie da się jednak ukryć, że istnieje również liczna grupa dłużników, która celowo unika uiszczania stosownych płatności. Myślę, że ryzyko wpisania do Krajowego Rejestru Długów skutecznie „zachęci” ich do tego, by uregulować należności – mówi Antoni Szlagor, burmistrz Żywca.

Co daje miastu przynależność do systemu „SAMORZĄD na plus”? Przede wszystkim szereg praktycznych narzędzi, takich jak: dostęp do systemu KRD BIG S.A., komplet narzędzi prewencyjnych motywujących do terminowych płatności (pieczęcie prewencyjne, wezwania do zapłaty, naklejki i ulotki informacyjne), pieczęcie i banery informujące o uczestnictwie w inicjatywie, które można umieścić na stronie internetowej, w folderach, na papierze firmowym w biurach obsługi, itp. 

Dłużnicy notowani w rejestrze mają spore problemy na przykład z zaciągnięciem kredytów czy zakupem towarów na raty. Firmy telekomunikacyjne nie chcą im sprzedawać telefonów w promocji, a operatorzy telewizji kablowej i dostawcy Internetu odmawiają świadczenia swoich usług.

Obecność w systemie pozwala skutecznie i sprawnie zapobiegać zadłużaniu regionu, promować rzetelność płatniczą i bezpieczeństwo w zarządzaniu finansami, czy też skutecznie i sprawnie zarządzać należnościami.

– Zapewniam, że będę szukał wszystkich sposobów ku temu, by miasto odzyskało należne mu pieniądze – dodaje burmistrz Antoni Szlagor.

Można zgłaszać Kandydatów do tytułu „Osobowość Ziem Górskich”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania Kandydatów w kolejnej edycji  Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu oraz Stowarzyszenie Klaster Liptov z siedzibą w Liptovskim Mikulaszu na Słowacji.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa z terenu Polski i Słowacji, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i promocji ziem górskich. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach: „Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich”, „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, „Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich”, „Dziennikarz Ziem Górskich”, „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich” oraz „Osobowość Ziem Górskich”.

Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać pochodzące z polsko-słowackich regionów górskich samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje, prawni reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego, organizacje samorządowe, placówki kulturalne i oświatowe oraz media. Zgłoszenia Kandydatów mogą dokonać również sami mieszkańcy terenów górskich (Polacy lub Słowacy) pod warunkiem zebrania co najmniej 10 podpisów poparcia dla zgłaszanego Kandydata, przez osoby pełnoletnie i posiadające stałe zameldowanie na terenie ziem górskich polskich lub słowackich.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała polsko-słowacka Kapituła Konkursu, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w trzech etapach. W pierwszym z nich, Kapituła oceni przesłane Kandydatury dokonując wyboru po trzech Nominowanych w każdej z Kategorii, których imiona i nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Koalicji. Przez 9 kolejnych dni Internauci oraz Laureaci poprzednich edycji będą mogli oddawać swoje głosy na Nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Konkursu, Kapituła dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 7 maja 2016 r. w Żywcu.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.koalicja.zywiec.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 14 marca 2016 roku (szczegóły w Regulaminie Konkursu).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu,  Rynek 2 oraz  telefonicznie pod nr tel. + 48  666-239-534 lub 33/475 42 47.

Gala

 

Wnioski-Program rodzina 500 +

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu informuje, że w siedzibie Ośrodka, w pokoju  nr 10, można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Program Rodzina 500 +). Wraz z wnioskami będą wydawane numery kolejności przyjmowania wniosków zgodnie z harmonogramem dotyczącym przyjmowania w/wym. wniosków.

Harmonogram przyjmowania wniosków będzie umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka. Prosimy o zapoznanie się z powyższym harmonogramem.

Wnioski można składać od dnia 1 kwietnia br. w siedzibie Ośrodka
w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 - 12.00 oraz od 12.30 – 15.00

Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A w Żywcu

Wczoraj przebywał w Żywcu Pan Guillaume Duverdier, Prezes Zarządu Grupy Żywiec S.A. W trakcie wizyty Pan Prezes odwiedził Urząd Miejski, żywiecki Rynek, pomodlił się nad miejscem spoczynku Ś.P. księżnej Marii Krystyny Habsburg, był też w żywieckim parku oraz na Starym Zamku. W trakcie spotkania omówiłem z Panem Prezesem współpracę naszego Miasta z Grupą Żywiec w roku 2016 oraz w perspektywie lat kolejnych.

 

prezes

Dzień Kobiet - życzenia

Najserdeczniejsze życzenia dla Wszystkich Pań:

uśmiechu, radości, sukcesów

oraz satysfakcji w codziennym życiu

z okazji Dnia Kobiet

życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                               Burmistrz Miasta Żywca

Krzysztof Greń                                                                                                                Antoni Szlagor

Wstyd! Spójrzcie na granicę Żywca i Świnnej

KOPERNIKA WYSYPISKO 01Nie zdążył minąć miesiąc od czasu, kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ustawił na granicy Żywca i Świnnej sygnalizację świetlną, a dla niektórych kierowców i pasażerów, miejsce gdzie samochody muszą się zatrzymać na czerwonym świetle stało się... doskonałym wysypiskiem śmieci. Wystarczy przejść się tym kawałkiem ulicy Kopernika, by znaleźć m.in. butelki pet, folie po tzw. "wielopakach", szklane butelki po alkoholu, pudełka po papierosach, reklamówki, folie, opakowania po słodyczach i wiele, wiele innych rzeczy, których miejsce jest w koszu na śmieci, a nie na poboczu. Zastanawiam się, jak bardzo trzeba być pozbawionym kultury, by oczekując na zielone światło, robić porządki w samochodzie i wyrzucać z niego wszystkie zbędne rzeczy wprost na ulice. Ci, którzy to robią powinni ze wstydu zapaść się pod ziemię!

Ruszy remont przejścia podziemnego

Od dłuższego czasu wspólnie z radnymi z dzielnicy Zabłocie oraz wspierającymi ich radnymi z innych dzielnic naszego miasta widzieliśmy potrzebę wyremontowania przejścia podziemnego łączącego dwa dworce (autobusowy i PKP). Po wybudowaniu nowego dworca autobusowego, remont ten stał się konieczny ze względu na wizerunek naszego miasta. Wspólnie z radnymi dzielnicy Zabłocie: Beatą Lach, Józefem Brzuśnianem, Mirosławem Figurą, Grzegorzem Glasem i Jarosławem Gowinem przed wkroczeniem ekip remontowych dokonaliśmy wizji lokalnej i ostatecznie ustaliliśmy zakres prac.

W ramach remontu przejścia podziemnego zostanie dokonana naprawa przeciekającego dachu wraz z wykonaniem odprowadzenia wód deszczowych, uszczelnienie stropu, konserwacja i malowanie elementów metalowych, wykonanie z blachy profilowanej sufitu, wyczyszczenie kasetonów, wyczyszczenie ścian przejścia, założenie monitoringu, dobudowane zostaną oprawy oświetleniowe, a ściany zostaną przygotowane pod reklamy.

DSCF1483

Szanowni Pasażerowie! Informacja o zmianach dotyczących dworca autobusowego w Żywcu

Szanowni pasażerowie

Uprzejmie informuję wszystkich podróżnych, że

od 1 lutego 2016 roku

zostanie uruchomiony

nowy DWORZEC AUTOBUSOWY

(w miejscu dawnego dworca PKS obok „BIEDRONKI”)

W związku z powyższym wejdą w życie nowe trasy przejazdu przez Miasto Żywiec komunikacji publicznej obsługiwanej przez prywatnych przewoźników.

Zmiany te mają spowodować właściwą obsługę i godziwe warunki pasażerom korzystającym z komunikacji publicznej.

Tym samym informuję, że

z dniem 01.02.2016r. likwidacji ulegnie przystanek

przy Dworcu PKP (tzw. PLAC PSK) i wszystkie przewozy

będą realizowane z nowego DWORCA AUTOBUSOWEGO.

W najbliższym czasie na stronie informacyjnej Miasta Żywca (www.zywiec.pl) zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące tras przebiegu, lokalizacji dworca autobusowego.

Temat: drogi wojewódzkie i most

Wczoraj przebywali w Żywcu wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor. Tematem spotkania były drogi wojewódzkie znajdujące się na terenie naszego miasta oraz bieżąca współpraca władz Żywca z Urzędem Marszałkowskim. Potem wspólnie z panami Dąbrową i Taborem udaliśmy się na wizję lokalną. Omówiliśmy m.in. nową organizację ruchu w Żywcu (zmianę tonażu), na którą wszyscy z niecierpliwością czekamy, a która jest uzależniona od uzgodnień na szczeblu wojewódzkim. Byliśmy także na nowym moście. Rozmawiałem z panem dyrektorem Taborem na temat zjazdów dla wózków na promenadę. Otrzymałem odpowiedź pozytywną, że zjazdy te zostaną wkrótce zamontowane.

Mam też dobrą informację jeśli chodzi o most na granicy Żywca i Świnnej. Dowiedziałem się od naszych gości, że została zlecona dokumentacja dotycząca wzmocnienia tej przeprawy. Po jej wykonaniu, wzmocnienie zostałoby zrobione. Kolejnym etapem byłaby dokumentacja dotycząca wybudowania w tym miejscu nowego mostu. Jednak wzmocnienie przeprawy pozwoli na likwidację ruchu wahadłowego w tym ważnym pod względem komunikacji miejscu.

 DSCF1260
 

WOŚP po raz kolejny zagra w Żywcu

10 stycznia odbędzie się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra jak co roku zagra również w Żywcu. Pieniądze ze zbiórki zostaną  w tym roku przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów.

W Żywcu wolontariuszy będzie można spotkać w całym mieście, natomiast działający przy Miejskim Centrum Kultury sztab przygotował dwa koncerty – rodzinny w Klubie „Papiernik” oraz rockowy w Piwiarni Żywieckiej.  Na żywieckim Rynku zostanie natomiast uruchomiony punkt krwiodawstwa.

Klub PAPIERNIK,   godz. 11.00

Żywiec, ul. Ks.Pr.St. Słonki 31

w programie:

 • Występy zespołów tanecznych: „RESPEKT”, „BALANS”, „TDK”, „SHE CATS”, grup instruktorów: Adrianny Mikociak, Ewy Bąk, Katarzyny Kubicy, Moniki Kania);
 • Koncert kolęd w wykonaniu ZPiT „MAŁA ZIEMIA ŻYWIECKA”;
 • Występy dzieci z PRZEDSZKOLA NR 1 i SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1;
 • ZUZANNA PIOTROWICZ i EMILIA MROWIEC;
 • LICYTACJE .

PIWIARNIA ŻYWIECKA, godz. 15.30

Żywiec, ul. Browarna 88

zagrają:

 • OUTFLY (Rock)
 • SONBIRD (Rock, Indie, Alternative)
 • FRONTIER OF EXISTENCE (Melodic Death Metal)
 • SOUTH MACHINE (Rock)
 • IZABELA JAKUBIEC i KAMIL DAWID

RYNEK w ŻYWCU, godz.: 9.00–13.00

PUNKT KRWIODASTWA

 Podkategorie

 • Inwestycje drogowe

  Chciałbym przekazać kilka bardzo ważnych informacji dotyczących strategicznych inwestycji drogowych, które realizowane są w naszym regionie. Terminy ich zakończenia otrzymałem od inżyniera kontraktu.

  1.Otwarcie odcinka drogi S69 Rybarzowice – Bielsko-Biała - 2.11.2014
  2. Planowe otwarcie odcinka drogi S69 Żywiec -Rybarzowice - 2.07.2015
  3. Do 30 października otwarcie odcinka Rondo  Grunwaldzkie – Handlowa – Rondo Witosa – ul.Witosa
  4. Konstrukcyjnie most i tunel wykonane zostaną dokońca br. roku, natomiast oddanie do użytku zależeć będzie od warunków atmosferycznych czyli przebiegu zimy.